10. Kaupade tagastamine ja vahetamine

Kaupade tagastamine ja vahetamine toimub tarbijakaitseseaduse kohaselt.
Ostja võib kaupade tagastamise ja vahetamise õigust kasutada 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kaupade kätte saamisest, teavitades müüjat sellest käesolevate eeskirjade punktis 3.2. toodud korras.
Eseme peab tagastama puhtas originaalpakendis. Ostja ei tohi olla eset ja pakendit kahjustanud ja ese peab olema esialgse kaubandusliku välimusega (sildid ja kaitsekiled vigastamata jne) terviklikus müüja saadud komplektis, varustatud müüki tõestavate dokumentide ja garantiitšekiga (kui need on olemas).
Ostja võib kaubad tagastada aadressile Hobby Models Laki tn 5b, Tallinn, 10621 Eesti, saaja Hobby Models OÜ (reg nr 12797146). Juhul, kui kaubad tagastatakse punktis 3.2. toodud õiguse alusel, peab ostja tasuma nende tagastamise eest. Vale ja/või ebakvaliteetse eseme tagastamisel võtab müüja kauba vastu ja asendab selle analoogse nõuetele vastava kaubaga. Juhul, kui müüjal ei ole analoogset asenduskaupa, peab müüja maksma ostjale tagasi kaupade eest tasutud hinna .
Juhul, kui ostja ei järgi käesolevas punktis sätestatud kaupade tagastamise korda, on müüjal õigus keelduda ostja tagastatavate kaupade vastuvõtmisest.

 Kaupade eest, mida laos tegelikult ei ole, pakutakse klientidele vahetusvõimalust või raha tagastamist kuni 7 tööpäeva jooksul.