Privaatsus

Hobby Models OÜ (registrikood 12797146; registrijärgne asukoht Laki tn 16, Tallinn, 10621 Eesti,  edaspidi – modelsshop.eu) on e-poe modelsshop.euandmehaldur. Modelsshop.eu käitleb teie isikuandmeid turvalisel viisil ja vastavalt kohaldatavatele seadustele.

Andmete esitamine e-poes

Tellimusel või registreerimisvormil esitatavad andmed peavad olema täielikud, täpsed ja õiged. Kui te esitate ebaõigeid andmeid, valeandmeid või eksitavaid andmeid, on meil õigus tühistada teie registreering või tellimus või piirata teie võimalusi e-poe kasutamisel. Palun uuendage viivitamatult ka kõiki muutunud andmeid.

Hoiame au sees teie õigust privaatsusele. modelsshop.eu haldab teie isikuandmeid teie tellimuste töötlemiseks, kaupade tarne või kohaletoimetamisega seotud probleemide lahendamiseks ja muude lepinguliste kohustuste või Eesti Vabariigi seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Tellimuse tegemisel peate esitama järgmised andmed: teie e-postiaadress, täisnimi, telefoninumber ja aadress, tarneaadress (kui soovite, et kaubad tarnitakse teisele aadressile), kaupade vastuvõtja täisnimi ja telefoninumber (kui kaubad võtab vastu teine isik), ettevõtte nimi (kui soovite, et kaubad tarnitakse teie töökohta), tarneaeg ja makseviis.

Mitteisiklikke andmeid, näiteks ostetud kaupadega seotud andmeid, võime kasutada statistilisel eesmärgil. Seesugune statistiliste andmete kogumine ei võimalda teid kuidagi otseselt ega kaudselt identifitseerida.

Uudiskiri

Isikuandmete kaitse seadusega kehtestatud korra kohaselt võib teie isikuandmeid (e-postiaadressi) kasutada otseturustuse eesmärgil (uudiskirjade saatmine). Uudiskirju võib teile saata teie nõusolekul (annate nõusoleku uudiskirja tellimusel oma e-postiaadressi andmisega või kui märgite registreerimisvormil, et olete nõus saama modelsshop.eu infot allahindluste, soodusmüükide ja eripakkumiste kohta ). Mõlemal juhul on teil alati võimalik keelduda uudiskirjade saamisest, järgides uudiskirjas toodud juhiseid.

Vaba valik

Teie ise otsustate, missuguseid andmeid soovite avaldada. Andmete avaldamisest keeldumise korral ei ole teil võimalik kasutada mõningaid veebilehel modelsshop.eu pakutavaid võimalusi. Kliendid, kes keelduvad tasuta uudiskirja tellimisest, ei saa allahindluste, soodusmüükide ja eripakkumistega seotud infot. Modelsshop.eu kasutajaks registreerudes saate salvestada oma tarneaadressi (see on mugav korduvtellimuste tegemisel), kontrollida tellimuse olekut, koostada lemmikkaupade loetelu, vaadata tellimuste ajalugu ja tellimustega seotud uudiseid.

Küpsised

Modelsshop.eu võib salvestada teie arvutisse küpsiseid. Küpsis on väike infotükk, mida kasutatakse teie arvuti kohta teatud andmete kogumiseks. Näiteks, kas külastate meie veebilehte sagedasti ja mida külastuste käigus teete. Andmetükid ei sisalda isikuandmeid, ent kui annate meile seesuguseid andmeid, nt registreerudes meie veebilehe kasutajaks, võib seda käsitleda lingina andmetükis olevale infole. Teil on võimalik küpsiste salvestamist lubada või sellest keelduda. Enamik internetilehitsejatest nõustuvad küpsistega automaatselt, ent kui te ei soovi küpsistega nõustuda või soovite, et teid hoiatataks nende salvestamisest, saate oma veebilehitseja seadeid muuta. Lugege palun oma veebilehitseja juhiseid või tutvuge lihtsalt nimetatud funktsioonidega lähemalt. Kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta, võivad mõned käesoleva ja teiste veebilehtede omadused jääda passiivseks.

Turvalisus

Ettevõte rakendab teie isikuandmete kaitsmiseks kõikvõimalikke meetmeid, kasutades seadustega sätestatud organisatsioonilisi ja tehnilisi andmekaitsevahendeid. Isikuandmeid hallatakse turvaliste vahendite abil, mis kaitsevad andmeid seadusevastase hävitamise, avaldamise ja kõigi muude ebaseaduslike tegevuste eest.

Andmete avaldamine kolmandatele isikutele

Ettevõte ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadustega sätestatud puhkudel ja korralduste saamisel, nt kohtutele, Eesti Vabariigis töötavatele kohtutäituritele, ametiasutustele, riigi maksuametile või teistele seadusliku huviga kolmandatele isikutele. Teie kontaktandmeid võib jagada meie kaupade tarneteenuseid pakkuvatele või muid teie tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid osutavatele partneritele.

Alaealistega seotud andmed

Soovitame lapsevanematel ja hooldajatel õpetada lapsi isikuandmeid internetis kasutama hoolsal ja vastutustundlikul viisil. Alaealised ei tohiks anda veebilehel oma isikuandmeid lapsevanema või hooldaja nõusolekuta. E-poe teenuste kasutamine on lubatud kõigile täisealistele teovõimelistele füüsilistele isikutele; alla kaheksateistaastastele alaealistele nende vanemate, kasuvanemate või hooldajate loal, välja arvatud juhul, kui nad käsutavad oma palka või stipendiumi iseseisvalt; kõigi ülalnimetatud isikute esindajatele.

Lingid teistele veebilehtedele

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib veebilehel modelsshop.eu. Kodulehel võib olla linke teistele veebilehtedele, kus ei rakendata privaatsuseeskirju. Palun tutvuge enne meie veebilehelt lahkumist teiste teie isikuandmeid kasutada võivate veebilehtede privaatsuspoliitikatega.

Teie õigused

Teil kui andmesubjektil on järgmised õigused.

  • Olla oma isikuandmete haldamisest teadlik (informeeritud).
  • Saada teavet, missugustest allikatest ja missuguseid isikuandmeid on kogutud, mis eesmärgil andmeid hallatakse, kellele andmeid avaldatakse ning vähemalt viimase aasta jooksul on avaldatud.
  • Nõuda oma isikuandmete parandamist, hävitamist või isikuandmete haldamistegevuste, välja arvatud nende arhiveerimine, lõpetamist, kui andmeid hallates rikutakse seadustes sätestatut.
  • Mitte olla nõus oma isikuandmete haldamisega.

Nimetatud õigusi rakendatakse isikuandmete kaitse seadusega heaks kiidetud isikuandmete haldamise eeskirjadega kehtestatud korras, andmehalduri poole pöördumise ja isikut tõendava dokumendi esitamise teel. Hobby Models OÜ vastab teie saadud isikuandmete haldamist puudutavale nõudele hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates nõude saamisest. Käesoleva privaatsuspoliitikaga seotud küsimuste korral saatke palun e-kiri aadressile support@modeslsshop.eu

Privaatsuspoliitika muutmine

Meil on õigus täies ulatuses või osaliselt muuta privaatsuspoliitikat, teavitades sellest e-poes. Kui kasutate e-poe teenuseid pärast seesuguste muudatuste tegemist, käsitletakse seda teie nõustumisena muudatustega. Kõiki privaatsuspoliitikas tehtud muudatusi puudutav info pannakse üles meie veebilehele ning vajaduse korral muudesse kohtadesse.

Isikuandmete haldamine

Nõustute, et teie registreerimisvormil esitatud isikuandmeid hallatakse vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Lõppsätted

Käeolevat privaatsuspoliitikat reguleeritakse Eesti Vabariigi seadustega. Kõik käesolevate sätete rakendamise tõttu tekkivad erimeelsused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse need Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras. Privaatsuspoliitika kirjeldusega seotud küsimuste korral saatke meile palun e-kiri aadressile support@modelsshop.eu